Posted on

กว่า 500 ชีวิตรวมตัวแต่งดำอีกจี้กรุงเทพคริสเตียนแจงเหตุปลด ผอ.

สภาคริสตจักรมีมติปลดนายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ นายวัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเป็นเหตุให้องค์กรปกป้องโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นัดรวมตัวแต่งกายชุดดำเพื่อให้กำลังใจ ผอ.โรงเรียน และเรียกร้องให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการรวมตัวชุมนุมกันมาแล้ว

นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้รับผลที่น่าพอใจ ล่าสุด ช่วงเช้าวันนี้ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ได้รวมตัวกันแต่งกายชุดสีดำ เรียกร้องให้ ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และรักษาการผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผู้บริหารของโรงเรียนและสภาคริสตจักร มีการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารหรือลาออกทั้งคณะ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมให้เหตุผลว่า การบริหารงานภายในของคณะผู้บริหาร ไม่โปร่งใส ขาดหลักธรรมาภิบาล ขาดมนุษยธรรม ขาดความยุติธรรม และไม่ยอมรับฟังปัญหาใด ๆ รวมทั้งผู้บริหารมีแต่เครือญาติ วงศ์วาน และบริวาร