Posted on

คำขอจดสิทธิบัตรกัญชา

การใช้งานได้ผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนแล้วและทางฝ่ายฯ ก็ต้องระวังในการหาทางออกให้กับปัญหานี้นายสุนทราตกล่าว เขากล่าวว่าหลังจากที่พิจารณาการยื่นขอจดสิทธิบัตรของกัญชาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ตัดสินใจที่จะปฏิเสธคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรฉบับหนึ่ง แอ็พพลิเคชันดังกล่าวเป็นความพยายามที่จะจดทะเบียนสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชาตามธรรมชาติ

ซึ่งขัดต่อมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญา ในคำขอจดสิทธิบัตรกัญชาทั้ง 11 ฉบับที่ภาครัฐพบว่ามีเพียงคดีเดียวที่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย” นายสุนทราตกล่าว ฉันได้ขอให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดตามข้อ 30 และปฏิเสธคำขอนี้ ขั้นตอนนี้สามารถทำได้ภายในสัปดาห์นี้ นาย Kannikar Kijtiwatchakul รองประธาน FTA Watch กล่าวว่าการกระทำดังกล่าวไม่เพียงพอ การปฏิเสธใบสมัครเพียงครั้งเดียวก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะยังคงมีการยื่นขอจดสิทธิบัตรยาเสพติดกระป๋องอย่างน้อย 11 รายการอยู่ในระบบของกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยเช่นกัน