Posted on

ประเทศที่พัฒนาแล้วขาดเจตจำนงทางการเมือง

ปักกิ่งที่ถูกกล่าวหาว่าประเทศที่พัฒนาแล้วรวมทั้งสหรัฐอเมริกาที่ทำน้อยเกินไปที่จะลดภาวะโลกร้อนก่อนการประชุมสุดยอดของสหประชาชาติหารือเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งรวมถึงการชดเชยสภาพภูมิอากาศ ประเทศจีนเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกและเป็นผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใหญ่ที่สุด แต่ได้มีการโต้เถียงกันอยู่บ่อยครั้งว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

ควรนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสภาพอากาศระหว่างประเทศความต้องการทางการเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้วไม่เพียงพอที่จะให้การสนับสนุนคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุด ในขณะนี้ที่ต้องเผชิญกับความพยายามด้านสภาพอากาศระหว่างประเทศนายจ้าวยิงหมินรองรัฐมนตรีกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมกล่าวในงานแถลงข่าว รายงานกระทรวงสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ในการบรรยายสรุปยังวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐฯซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดึงข้อตกลงปารีสปี 2015 เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนพฤติกรรมข้างเดียวเหล่านี้เป็นอันตรายต่อความตั้งใจและความไว้วางใจของชุมชนโลกในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยกัน