Posted on

พระเครื่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด

ร้อยละ 70 ของคนไทยสวมพระเครื่องพระโพธิสัตว์สวนดุสิตได้เปิดเผยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความศรัทธาหรือการนมัสการความเชื่อในพลังการป้องกันของตนหรือเป็นของขวัญจากผู้สูงอายุที่นับถือ พระเครื่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ พระภิกษุสงฆ์หลวงปู่ทวดวัดช้างไห่และพระสมเด็จทอทร้อยละ 21.9 จากการสำรวจจำนวน 1,126 คนทั่วประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายนพบว่าร้อยละ 12.9 ใช้พระเครื่องหลวงพ่อโตสุโขทัยร้อยละ 9.4 พระเครื่องวัดพระปิดตาร้อยละ 9.4 และร้อยละ 8 หลวงพ่อโตของวัดบางคลาน ร้อยละ 43 ของพ่อค้าที่ได้รับมาจากบิดามารดาร้อยละ 32 และร้อยละ 7.7 ได้รับจากผู้สูงอายุและนายจ้างที่นับถือร้อยละ 7 จากญาติคนอื่น ๆ ร้อยละ 6 จากปู่ย่าตายายพ่อแม่บุญธรรม และ 5.5 เปอร์เซ็นต์จากเพื่อนหรือคู่ค้าทางความสัมพันธ์หรือปราศจากวัด