Posted on

น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม)

น้ำตกห้วยจันทร์ หรือ น้ำตกกันทรอม ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำตกห้วยจันทร์ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากตัวอำเภอขุนหาญ 24 กิโลเมตร หรือห่างจากตัวจังหวัด 85 กิโลเมตร แต่เดิมนั้นภายในบริเวณน้ำตกมีต้นจันทน์แดงและจันทร์ขาวขึ้นอยู่หนาแน่น จึงได้ชื่อว่า “น้ำตกห้วยจันทร์” น้ำตกแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน Continue reading น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม)

Posted on

แนะ คนไทยเร่งออมเงิน 10% รับมือสังคมผู้สูงอายุ

รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แนะประชาชนสร้างวินัยการออมเงิน เก็บออมเงินทุก 10% ของรายได้ รับสังคมสูงวัย ชี้เจนวาย น่าห่วงหนี้บัตรเครดิต เตือนไม่ควรปิด อย่ามีหลายใบ ใช้จ่ายต้องคิด ระวังกลายเป็นหนี้จน ขณะนี้ ประชาชนทุกรายต้องเข้าใจและสร้างวินัยการออมเงินเพื่อรับสังคมสูงวัย ซึ่งควรให้ความสำคัญในการเก็บออมเงินทุก 10% ของรายได้ และต้องแบ่งสัดส่วนแยกการใช้เงินให้เป็นและเหมาะสม Continue reading แนะ คนไทยเร่งออมเงิน 10% รับมือสังคมผู้สูงอายุ